برای سفارشاتی که ارسال آنها با پست انجام می شود، به درخواست ناچو، اداره پست باید خودش برای شما کدپیگیری پستی را پیامک می کند.
(اگر خطوط تبلیغاتی موبایل خودت رو بسته باشی، پیامک اداره پست دستت نمیرسه!)
چنانچه بعد از ۳ روز کاری و غیرتعطیل، کد پیگیری از طرف پست برای شما ارسال نشد، برای قسمت پشتیبانی ناچو، شماره سفارش یا نام و نام خانوادگی خود را ارسال کرده
(توی اینستاگرام nacho.artgroup، واتساپ ۰۹۳۰۲۲۲۰۷۴۷ و …) و خود ما برای شما کد رو میفرستیم❤️