برای رهگیری سفارشتان شماره سفارش و ایمیلی که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.

برای سفارشاتی که ارسال آنها با پست انجام می شود، به درخواست ناچو اداره پست خودش برای شما کدپیگیری پستی را ارسال می کند.
چنانچه بعد از ۳ روز کاری و غیر تعطیل، کد پیگیری از طرف پست برای شما ارسال نشد در دایرکت اینستا و یا قسمت پشتیبانی شماره سفارش خود را ارسال کرده و خود ما برای شما کد رو میفرستیم❤️